„Oraşul meu din mozaic“ este un proiect finanţat de Primăria Municipiului Constanţa şi dedicat oraşului şi locuitorilor săi, unii care participă activ, alţii care se vor bucura pe termen lung şi foarte lung de produsele muncii celor implicaţi activ. Astfel, în proiectul nostru se va întâlni istoria milenară a oraşului şi prezentul său tânăr şi dinamic. Şi, pentru că, unul dintre atributele specifice ale Constanţei este chiar îngemănarea trecutului cu prezentul, ne-am gândit să valorizăm din perspectivă socială şi artistică această importantă mărturie a trecutului nostru îndepărtat: mozaicul.
Şi, pentru că atunci când spui mozaic, toată lumea se gândeşte la Edificiul Roman cu mozaic, am avut curajul de a propune extinderea în cel mai public spaţiu (trecerile de pietoni) a acestei valori inestimabile a Constanţei şi reinterpretarea ei din perspectiva tinerilor.
Cele 21 de lucrări vor dimensiona 10 treceri de pietoni din oraşul Constanţa, înfrumuseţând astfel o parte dintre cele mai circulate bulevarde ale oraşului şi spărgând monotonia cromatică. Aşteptarea la trecerea de pietoni „până se face verde” sau încetinesc maşinile devine astfel un alt tip de experienţă decât cel obişnuit şi se va transforma într-un moment de contemplare, admiraţie şi introspecţie. Cu siguranţă acest moment de rupere a cotidianului va aduce un zâmbet pe buzele constănţenilor şi turiştilor, căci o privelişte a unui oraş frumos dă o stare de bine locuitorilor săi.
Mai mult decât atât, aceşti locuitori sunt puternic implicaţi, dat fiind faptul că ei înşişi vor contribui la realizarea lucrărilor de mozaic şi ne referim aici la tineri, care vor înţelege mai bine conexiunea cu mediul înconjurător pe unde trec în fiecare zi, fără să ştie sau să fie atenţi poate, ce înseamnă să faci ceva pentru comunitate, să aduci un plus valoare zonei în care locuieşti şi să te semnezi pe o operă de artă.
Creaţia, la nivelul întregului oraş, va aduna în jurul său toate categoriile de vârstă din societatea constănţeană, din mediul preşcolar, şcolar, gimnazial, preuniversitar şi universitar. Participarea tinerilor, timp de trei săptămâni, la Masterclass-ul „Ucenicul mozaicar”, şi concretizarea, în spaţiul public, a celor învăţate, poate să-i definească pe aceştia drept modele pentru comunitate şi poate atrage adepţi pentru viitor. Aceştia pot avea, la rândul lor, ucenici, iar istoria se poate continua la nesfârşit.
Lucrările de artă, 21 la număr, sunt concepte şi realizări profund originale, care vor avea un impact plurivalent, la toate nivelurile: estetic, urban, social, economic, cultural, artistic, etc.